Nybyggnad
kontor

Tillbyggnad
kontor

Kulturhistoriska
bostäder

Kulturhistorisk
kontorsmiljö

Nybyggnad
bostäder

Ombyggnad
bostäder

Projekt-
ledning

Fasadrenovering
bostäder

Kv Solkraften nr 3 - "Huset bland tallarna"

Nybyggnad kontorshus samt hyresgästanpassning, ca 2000 kvm. Kontorshotell för småföretagare med gemensamma serviceytor. Källare med skyddsrum. Beläget i Skrubba, Stockholm

Projektet startades som examensarbete på KTH av Arkitekt SAR Helena Willman 1987.

Beställare: Konsulthuset i Skrubba AB
Uppdrag: Projekterande arkitekt
Entreprenadform: delad entreprenad
Färdigställt: 1989 - HEWARK flyttade då in som första hyresgäst.

Vårt tidigare kontor i Skrubba

Ny reception som knyter ihop den nya och gamla delen.
Arkitekt och foto: Helena Willman SAR

 

Kv Plåtslagaren nr 1

Tillbyggnad av befintligt kontorshus med kontorsdel och höglager från 1970-talet, totalt ca 700 kvm kontor och 1 500 kvm lager. Radiovägen 20, Tyresö

Beställare: Dafo Brand AB
Uppdrag: Projekterande arkitekt, projektledare, kvalitetsansvarig enligt PBL
Entreprenadform
: totalentreprenad
Färdigställt
: 1998

Stenby Säteri
Adelsö, Ekerö

Ombyggnad av herrgårdsbyggnad till bostadsrättsförening med fem bostäder.
Säteriet har anor från 1600-talet och är kulturhistoriskt värdefullt.

Beställare: Hans Mjörnefeldt
Uppdrag: Uppmätning, bygglovsarkitekt
marknadsföringsmaterial

Holländska Ambassaden
Kv Schönborg nr 5

Invändig renovering av holländska ambassadens kansli och nya konsulär avdelning, ca 700 kvm. Ambassaden är inrymd i Ebba Brahes palats, en kulturhistoriskt värdefull byggnad från1600-talet, på Götgatan, Stockholm.

Nya ytskikt, ny el-tele-data kanalisation med höga säkerhetskrav. Arbetet utfördes delvis på engelska.

Beställare: Utrikesdepartementet i Haag
Uppdrag: Projekterande handläggande arkitekt, bitr projektledare, byggkontrollant
Anställd hos Nils Carlson Arkitektkontor AB
Färdigställt: 1996
Entreprenadform: Generalentreprenad

Fotograf: Åke E:son Lindman

Stallarholmen
Kv Ytterselarö, Strängnäs

Nybyggnad av 10 st bostädsrättsradhus i en sluttning ner mot Mälaren.

Beställare: Katrineholms Husbyggen/ LE Lundbergs
Uppdrag: Projekterande handläggande arkitekt, anställd Nils Carlson Arkitektkontor AB
Färdigställt: 1990

Svenska Bostäders huvudkontor
Kv Kontorsskylten nr 5

Projektledning för ombyggnad av Svenska Bostäders huvudkontor i Vällingby, Stockholm. Ca 6 000 kvm BTA.
Nya ytskikt, nya pentryn, ny belysning och ny direktionsvåning. Ny ventilation med nytt fläktrum. Takomläggning

Beställare: AB Svenska Bostäder Uppdrag: Projektledning i samarbete med Byggteknik AB
Färdigställt: 1998
Entreprenadform: Generalentreprenad

Mc Donald´s
Kv Kontorsskylten nr 8

Projektledning för ombyggnad av lokaler till hamburgerrestaurang för AB Svenska McDonalds i Vällingby, ca 700 kvm.

Beställare: AB Svenska Bostäder
Uppdrag: Projektledning i samarbete med Byggteknik
Färdigställt: 1997
Entreprenadform
: Generalentreprenad

VällingbyCentrum, ABC-staden från 1950-talet.
Foto: Helena Willman

Kv Mjölkkammaren nr 3

Fasadrenovering i ett kulturhistoriskt intressant bostadsområde från 1950-talet i Hässelby, Stockholm.

Ny färgsättning, nya skärmtak och balkongfronter.Tre etapper ca 6 000 kvm fasadyta.

Beställare: AB Svenska Bostäder
Uppdrag: Projekterande arkitekt i samarbete med Byggteknik AB
Färdigställt: 1999
Entreprenadform: Generalentreprenad

Kv Dalen 5

Ombyggnad av en fd förskola och lokaler till fem radhuslägenheter i Enskededalen, Stockholm.
Ca 500 kvm. Gårdsupprustning.
Ansvarig arkitekt och byggledare: Helena Willman
Handläggare: Filippa Lagerblad

Beställare: AB Svenska Bostäder
Uppdrag: Projekterande arkitekt hus och mark, kvalitetsansvarig enligt PBL, byggledning i samarbete med Byggteknik AB
Färdigställt: 1999
Entreprenadform: Generalentreprenad

Exempel på planlösning 3 RK, bostad för 3 personer