HEWARK H. Willman AB är ett konsultföretag. Vi har verksamhet i byggbranschen med egna anställda inom arkitektur, byggadministration och VVS-teknik. Främst arbetar vi med kontorslokaler samt förskolor och bostäder. Vi har riksbehörighet för kvalitetsansvar enligt Plan och Bygglagen.

Företaget startade i början på 60-talet som konsult inom energi och VVS. För ett tiotal år sedan utvidgade vi verksamheten till att även omfatta en större sektor inom branschen. Vi kan nu erbjuda konsulttjänster från första arkitektskissen till inflyttningsklar byggnad. Ett organiserat samarbete med andra specialistföretag gör att våra kunder får de bästa möjliga konsulttjänsterna.

HEWARK har utvecklat egna energibesparande system för behovsstyrd ventilation samt tryckfallsutjämnade och injusteringsfria rörsystem som varit i drift i ca 15 år.

Vårt kontor var tidigare beläget i "Skrubbatriangeln", sydöstra Stockholm. Huset är ritat av Arkitekt SAR Helena Willman som examensarbete på KTH. Det är speciellt utformat för mindre företag med gemensamma ytor för service.


Referensobjekt: Kv Solkraften 3